Feeds:
Posts
Comments

Award-2013

 เกษตรอินทรีย์เป็นรูปแบบการเกษตรกรรมซึ่งสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่สุด เกษตรอินทรีย์มิใช่เป็นเพียงการเกษตรกรรมที่ปราศจากสารเคมีสังเคราะห์เท่านั้น ปรัชญาองค์รวมและวงจรการเกษตรกรรมที่สมบูรณ์ด้วยโครงสร้างของความหลากหลาย เป็นหลักการและแนวทางแห่งความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ ทรัพยากรดินและน้ำจะถูกดูแลด้วยความเอาใจใส่ และทรัพยากรเหล่านั้นจะยั่งยืนสู่ชนรุ่นต่อๆไป

     Organic farming, is the most environmentally compatible  form of agriculture, Yet organic means more than just farming without synthetic chemicals, A holistic philosophy and a farming cycle as complete as possible, with a diversified structure, are the principles and pre-requisites for successful organic farming, Natural water and soil resources are treated with care, so that they remain available to future generations.

Many developed countries, including the United States and those in Europe, have certification programs to restrict the liberal use of the term “Organic”. This has benefited the consumer by ensuring that quality assurance standards have been met and that the source is reliable. The definition of organic varies from place to place but may include things such as a minimum time period that a field is free of chemical use before being used for organic farming.

We are proud of our farm,

In kingdom land of SIAM.

Organic has much charms,

Here at RANGSIT FARM.

Isolate as in heaven,

Rainforest environment.

Birds, Bugs, Worms all increse.

Fresh air , full sun and cool breeze.

We are concerned with increasing the activity of soil life, with various measures so as to preserve the fertility of the soil, by not to apply highly soluble artificial fertilizers, but rather organic fertilizers.  Pests, diseases, and weeds, are not controlled by using synthetic chemical pesticides, but are kept at bay buy supporting ecological equilibrium, Beneficial species such as predatory mites, are used in pest control.
 
 
  
Advertisements

Our milestones

Rangsit Farm found in 1999 on 16 hectares of isolated countryside resource at a height 500 meters above sea level. Rangsit Farm is certified Organic Thailand by Organic Crop Institute, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Royal Thai Government.

We have studied international organic standard requirements and using these devised a strict standard for our own organic farm. This means farming in an eco-friendly way, showing concern for the environment by encouraging biodiversity & harmony and using absolutely no synthetic chemicals.

We produce safe, clean, premium organic fruits and vegetables that are transported directly from farm to consumption.  Rangsit Farm is now well known throughout Thailand as the best organic fruits and vegetables farm.

All season rotation crops provide a wide range of varieties for consumers to enjoy that are both healthy & delicious. Hundreds of varieties have been grown each year  all year round. Specific orders can be made for our customers.

 

Interview RANGSIT FARM & Consumers on TV year 2008

Award-2013

Global Climate Change Chaos
We’ve overshot sustainability. Three hundred fifty parts per million (350 ppm) is the recommended safe threshold for carbon dioxide in our atmosphere. Today, at 386 ppm, we’re over the limit. There is evidence that we will see ice-free summer Arctic a hundred years before IPCC estimates and we have already seen flooding in Iowa’s city that would never flood and massive fires in the American west. An ice-free Arctic full of dark water will absorb more heat and change global climate patterns. Burning forests emit massive amounts of carbon dioxide, producing a deeper greenhouse effect. To avoid further expensive climate chaos we must deploy the most creative and innovative technology in the world to rapidly pull carbon dioxide out of the atmosphere. And regenerative farming is it.

Hope in Organic Farming: Agricultural Carbon Capture and Sequestration Even if we acted sustainably by stopping carbon emissions today, we would not be living on a healthy planet– we need agriculture to pull carbon out of the atmosphere. The US Congress is considering a law to cap emissions of greenhouse gases, and to award credits for technologies that capture carbon from the atmosphere and sequester it safely. Write your representatives to tell them you support the most sophisticated carbon capture and sequestration method around: organic farming. Or better yet, call them up, and tell them that organic farming could pull forty percent of global greenhouse gas emissions out of the atmosphere — each year. Our peer-reviewed research explains how farmers who are building soil organic carbon can removing carbon dioxide from the atmosphere at rates of 2 tons of CO2 per acre. As farmers and researchers continue to explore farming methods that build soil carbon, we expect they can sequester even more carbon.

 

Let’s Hold Agriculture Accountable The Senate’s new climate bill caps our nation’s greenhouse gas emissions, and begins rewarding people and organizations that reduce our impact on the climate system. Farmers can store atmospheric carbon dioxide in their soils as soil organic carbon, which is why the Senate climate bill must support farmers with carbon credits. Unfortunately, the current bill can not limit the amount of greenhouse gases that farmers can emit, even though agriculture is responsible for 15% of our national emissions. Agricultural greenhouse gas emissions are mainly produced when chemical companies burn fossil fuels to produce synthetic fertilizers, and when distributors fly food around the world. We should give farmers credit for storing carbon in soil, and encourage them to decrease their emissions by transitioning to organic and regenerative methods. You can be part of this action against climate change when you tell your Senator to reward regenerative farmers.

The Real Farmers of the Future Will Build Soils The most cutting edge forms of climate-friendly agriculture — organic, regenerative, local, biodynamic — don’t produce greenhouse emissions the way industrial chemical farming’s toxic inputs do. Rather, the real farmers of the future nurture their soils with innovative techniques such as advanced crop rotations, intercropping, soil amendments, and even animal grazing. These healthier soils are more resistant to dry and wet years, the frequencies of which are  increasing as our climate transforms. The cutting-edge techniques these farmers use are continuously being improved and developed by farmer experience and supported by scientific research. Rather than giving carbon credits based on specific practices (which may become outdated or disproved) farmers should get credits based on the measured amounts of carbon they sequester in soil. A bill that rewards farmers for measured sequestration means farmers can work to increase soil carbon, rather than be limited by a specific law.

 We need to support technologies that measure soil carbon, in order to fairly credit farmers for the carbon they are storing in their soils. Rewarding farmers for measured carbon sequestration will solve other environmental problems while stopping global climate change. Soil rich in carbon holds water better, and builds increased resiliency for an uncertain climate.

Healthy Soil for a Healthy Climate Healthy soils perform well in unpredictable dry and wet weather (pdf). And increased soil carbon means more food for a growing world population.

Stopping climate chaos while increasing food security seems like a good deal to me. Please, write your Senator, and encourage a future that supports healthy soil growing healthy food for a healthy planet.

Guest contributor Tim La Salle is CEO of the Rodale Institute.

New variety of exotic organic produces oriGIn Rangsit Farm,

Now available

at Grand Hyatt Erawan Bangkok, on “Organic From Farm To Fork” project.

       

               \          

Press release

 : http://www.bangkokscene.com/articles/6 English

: http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/food/20110521/391562/อย่างไรที่เรียกว่าอาหารออร์แกนิค.html Thai

A proud of The First “Organic From Farm To Fork” a join project of Rangsit Farm and Grand Hyatt Erawan Bangkok for better foods with positive impact on the environment, as a Green Team of “HYATT EARTH” (read more) …

Grand Hyatt Erawan Bangkok is committed to making a positive impact on the environment, one person at a time, by empowering its employees to become visionary leaders in sustainability. It all started back in 1993, with the Green Hotel Project and has grown into a hotel-wide program with deep roots in the community.

Employee Engagement

The Green Team at Grand Hyatt Erawan Bangkok helps protect the planet by raising awareness and empowering employees to get involved. Over 600 have participated in the Hyatt Training workshops, gaining 6 hours of training in the areas of environmental awareness, waste and pollution, and energy and water conservation. To regularly remind each other to consider the environment, the team designated the first Wednesday of every month as Earth Day and created a Green Notice Board where each department takes turns posting ideas, tips and news. The employees are encouraged to volunteer and use what they’ve learned to inspire positive change around the hotel and the community.

Conserving Natural Resources

The Green Team is working hard to reduce the hotel’s impact by conserving natural resources. To conserve water, the team initiated a program to teach housekeepers water conservation tips that have the potential to save up to 1,200 liters per day. To save energy, dimmers and electronic ballasts were installed in the parking garage, reducing the garage’s annual utility bill by 62%. To protect the environment and offset the hotel’s carbon footprint, they partnered with local parks and preserves to plant over 1,500 trees.

Reducing Waste and Pollution

The hotel is making great strides in reducing waste and minimizing pollution.

Materials recycled range from glass and plastic to used cooking oil and soap. As a result, 2,000 kg of the hotel’s waste is recycled and diverted from local landfills each month. To reduce the amount of food wasted at buffets and banquets, employees are encouraged to take leftovers home to feed their families. And to eliminate the need for harmful, ozone depleting chemicals, the hotel switched to CFC-free air conditioners, a chlorine-free swimming pool, and a sulfur-free boiler.

The Green Team also partnered with Khao Yai National Park, in Wang Naw Kiew, to grow organic fruits and vegetables in a way that’s good for the environment and the soil. Over 60 varieties of seeds are planted on over 15 hectares of land, using no toxic chemical fertilizer or pesticides. Most of what is grown can’t be found in Thailand, which means the hotel is using locally grown foods instead of shipping them in from out of the country, thereby reducing their environmental footprint.

  • Recognitions
  • A Winner Of 2010 World Savers Award By Condé Nast Traveler Magazine
  • Green Hotel Recognition Award from the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) – 2008
  • The Montreal Protocol Exemplary Recognition from the World Bank – 2008
  • 5 Leaves from Green Leaf Award since 1997

 

Organic oriGIn Rangsit Farm cooking show at CentralWorld

by Chef Frederik Farina of Grand Hyatt Erawan Bangkok 

Naturally delicious, like no others.

Western varieties of organic produce oriGIn Rangsit Farm.

New .. !

The first “Organic Salad Bar”

appear in Thailand organize by Rangsit Farm

Organic Oasis @Tops Market at Soi Thonglor, @Central Food Hall at Central Plaza Grand Rama 9, Central Festival EastVille, Central Chidlom organize by RANGSIT FARM
1016268_10203175409008856_842686837_n

1619503_10203175409408866_1437646296_n

1017411_10203173946932305_363395273_n

Central Chidlom, Central Rama 9, Central Festval EastVille, Tops market at Soi Thonglor: